ชื่อกองทุน/สินทรัพย์ มูลค่าการลงทุน กำไร ปันผล
Elliot wave trade 11,689.00 15.18% 1,607.71$
Bit trade 10,000.00 7.00% 700.00$